Copyright 2020 - Custom text here
RSS

22 เมษายน 2562 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ทำพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

Back
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมสืบสานประเพ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
f t g